ORDINACE ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE
MUDr. Dana Krtičková

Menu

Co je to imunologie?

Imunologie je věda (nebo také lékařský obor), která se zabývá imunitním systémem. Ten patří k základním systémům lidského organismu, podobně jako třeba systém cévní, trávicí, nervový, atd. Imunitní systém může být postižen jednak nedostatkem, nebo nefunkčností některých jeho součástí, nebo naopak zvýšeným zastoupením některých jeho složek a jejich přehnanou aktivitou.

Na poruchu imunitního systému lze usuzovat z klinického obrazu pacienta (podle jeho obtíží), ale jednoznačný průkaz je většinou možný teprve pomocí laboratorního vyšetření. Na jeho základě se upřesňuje diagnóza a navrhuje léčebný postup. Někdy stačí jen krátkodobá podpora imunitního systému, např. při opakovaných onemocněních dýchacích cest, jindy se může jednat i o celoživotní léčbu (např. u celkových zánětlivých chorob).